Algemene gebruiksvoorwaarden

[automatisch vertaling. Het document in het Frans dient als de officiële versie]

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Gebruik van deze site impliceert volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te lezen en ernaar te verwijzen.

Beperkingen van aansprakelijkheid.

We doen ons best om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door ons, noch door de externe partners die ons deze informatie verstrekken.

Alle informatie wordt alleen ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is deze informatie niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

De site maakt gebruik van PHP-, CSS- en JavaScript-technologieën.
Voor een beter gebruiksgemak en mooiere afbeeldingen raden we aan moderne browsers te gebruiken die regelmatig worden bijgewerkt.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. De gebruiker van de site stemt ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

Alle gedownloade inhoud gebeurt op eigen risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.

Interactieve ruimtes zijn beschikbaar voor gebruikers. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behouden we ons ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie ...).

Deze site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites. Wij kunnen de inhoud van de aldus bezochte sites niet verifiëren en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn volledig voor de internetgebruiker, die moet voldoen aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van deze site is onderworpen aan het Franse recht. Het is exclusief bevoegd voor de rechtbanken van gemeen recht en nationale rechtbanken in het geval van een geschil met een professional.

Algemene gebruiksvoorwaarden https://deveze.eu/images/Entetes/Mentions.jpg Vincent