Privacy en GDPR

[automatisch vertaling. Het document in het Frans dient als de officiële versie]

Wij hechten belang aan het respecteren van uw privacy, daarom willen wij u transparant en duidelijk houden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Bij het gebruik van onze site kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

Over het algemeen is de gebruiker niet verplicht om ons zijn persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer hij onze site bezoekt.
Voor bepaalde diensten die door de site worden aangeboden, bijvoorbeeld bij het invoeren van informatie in online formulieren, kan de gebruiker verplicht zijn om bepaalde gegevens te verstrekken, zoals naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.
De gebruiker kan weigeren zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, maar zal dan beperkt zijn in het gebruik van de diensten van de site.

De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site wordt dan geïnformeerd over de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Gebruikers van de site zijn verplicht zich aan de wet te houden. Bovendien moeten ze zich met betrekking tot de informatie waartoe ze toegang hebben, onthouden van elke verzameling, vastlegging, vervorming of gebruik en, in het algemeen, van elke handeling die de privacy of reputatie van mensen kan schenden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit is hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld en beschermd.

1. Wie beheert uw persoonlijke gegevens?

De Camping Devèze beheert de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt en is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (RGPD).

Camping Naturiste Devèze
lieu dit Deveze
32380 Gaudonville
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Wie kan uw gegevens inzien?

Uw gegevens kunnen worden verzonden naar onze verschillende diensten.

We dragen, verkopen of ruilen uw gegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden. Gegevens die aan derden worden overgedragen, worden alleen gebruikt voor het leveren van onze diensten. U vindt de categorieën van betrokken derden in elk hieronder beschreven proces.

3. Wat zijn de wettelijke voorwaarden voor gegevensverwerking?

Voor elke specifieke verwerking van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, zullen wij u vertellen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk verplicht of noodzakelijk is om een overeenkomst aan te gaan en of het een verplichting is om persoonsgegevens te verstrekken en wat zijn de mogelijke gevolgen als u ervoor kiest om ze niet te communiceren.

4. Wat zijn uw rechten?

Recht van toegang:

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U kunt per e-mail contact met ons opnemen op het adres vermeld in punt 1 hierboven.

Recht op overdraagbaarheid:

Waar we uw persoonlijke gegevens op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van uw toestemming of overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te verkrijgen van uw gegevens die aan u of aan een andere partij zijn overgedragen in een gestructureerd en actueel formaat. Dit betreft alleen de persoonsgegevens die u aan ons heeft doorgegeven.

Recht op rectificatie:

U hebt het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen als deze onjuist zijn, inclusief om uw onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

Recht op verwijdering:

U hebt te allen tijde het recht om persoonlijke gegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • u heeft een lopende zaak met de klantenservice
 • je hebt een lopende bestelling die nog niet of gedeeltelijk is geleverd
 • u heeft een betalingsschuld, ongeacht de betalingswijze
 • u wordt ervan verdacht onze diensten frauduleus te hebben gebruikt of gebruikt in de afgelopen vier jaar
 • uw schulden zijn in de afgelopen drie jaar of in het afgelopen jaar voor overleden klanten verkocht aan een derde partij
 • uw kredietverzoek is in de afgelopen drie maanden geweigerd
 • als u een aankoop heeft gedaan, bewaren we uw persoonlijke gegevens in verband met uw transactie voor boekhoudkundige doeleinden.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

Je hebt de de recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. We zullen stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens tenzij we bewijzen dat het gerechtvaardigd is om uw gegevens te gebruiken die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten of om juridische redenen.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profielanalyse voor marketingdoeleinden.

U kunt zich op de volgende manieren afmelden voor direct marketingmateriaal:

 • volgens de instructies in elk marketingbericht
 • door uw voorkeuren in uw account aan te passen.

Recht op beperking:

U hebt het recht om te verzoeken dat we het gebruik van uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden beperken:

 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang; we zullen dan de verwerking van deze gegevens beperken tijdens de verificatie van het legitieme belang.
 • als u verklaart dat uw persoonsgegevens onjuist zijn; we zullen dan de verwerking van deze gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
 • als de verwerking onrechtmatig is, kunt u bezwaar maken tegen het verwijderen van persoonsgegevens en verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • als we de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar het is noodzakelijk voor de verdediging van een wettelijk recht.

4. Hoe uw rechten uitoefenen?

U kunt per e-mail of per post contact met ons opnemen op het adres vermeld in punt 1 hierboven.

5. Functionaris voor gegevensbescherming.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die ervoor zal zorgen dat uw persoonlijke gegevens systematisch op een transparante, nauwkeurige en rechtmatige manier worden gebruikt. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het adres vermeld in punt 1 hierboven.

6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens ongepast gebruiken, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

7. Updates van ons privacybeleid.

Ons privacybeleid moet mogelijk worden bijgewerkt. De laatste versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op onze site. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in het privacybeleid, inclusief bijvoorbeeld het doel van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, de identiteit van de controller of uw rechten.

Privacy en GDPR https://deveze.eu/images/Entetes/Mentions.jpg Vincent